ROTARY

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Doelstelling

Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen. Centraal staat daarnaast het aanmoedigen en bevorderen van:l begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.

 

  • het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid
  • de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep
  • de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian
  • internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.

 

Rotary Club Hulst

Rotary Club Hulst maakt deel uit van dit wereldwijde netwerk van ongeveer 34 duizend Rotary Clubs. Gezamenlijk hebben de Rotary Clubs ruim 1,2 miljoen leden. De Clubs zijn verdeeld over 530 districten in 200 landen. Nederland telt momenteel ruim 19 duizend leden.  Ieder lid is lid van één van de  500 Rotary Clubs die Nederland rijk is, verdeeld over zeven districten. Rotary Club Hulst zit in District 1610.

 

De Rotary Club Hulst is opgericht in 1970 door de initiatiefnemers P. Bosch, I. van Dam, J. Morres, pater Jos Pirenne en drs. J. Niesten en kreeg op 7 mei 1971 officieel het charter als erkenning door Rotary International. 7 mei 1971 is dan ook de formele startdatum.