Image is not available
HPslide1.png
images/HPslide-2.png
2324thema.png
previous arrow
next arrow

Stichting Community Service van de Rotaryclub Hulst

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden nummer (RSIN): 8015.08.903

Kamer van koophandel nummer (KvK ): 41110868

Correspondentie adres: Absdaalseweg 28, 4561 GG Hulst

Email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van maatschappelijke noden tot taak stellen, alsmede aan instellingen, die zich de bevordering van de cultuur tot taak stellen en al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daar bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

het bijeenbrengen van zoveel mogelijk gelden voor het doen van donaties. Deze bestaan uit:

 1. Giften leden Rotaryclub Hulst
 2. Opbrengsten fundraisingprojecten:
  1. Jaarlijkse Reynaert Fietstocht
  2. Jaarlijkse Dijken- en Krekenrally
  3. Jaarlijkse Banketstaven acties
  4. Collectes bij griepprik acties
  5. Diverse acties.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Boris Colsen, Penningmeester: Edwin Boeding

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden van de stichting doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Alle fundraising activiteiten worden uitgevoerd door leden van Rotaryclub Hulst op vrijwillige basis  en ontvangen geen vergoeding.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In het de afgelopen jaren zijn diverse fundraising acties gehouden en hebben diverse goede doelen een bijdrage mogen ontvangen. Deze zijn opgenomen in de balans en staat van baten en lasten.

Balans en staat van baten en lasten:

Voor een overzicht, klik op deze volgende link.