Image is not available
HPslide1.png
images/HPslide-2.png
2324thema.png
previous arrow
next arrow

Stichting Community Service van de Rotaryclub Hulst

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden nummer (RSIN): 8015.08.903

Kamer van koophandel nummer (KvK ): 41110868

Correspondentie adres: Zeildijk 43, 4561 Hulst

Email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van maatschappelijke noden tot taak stellen, alsmede aan instellingen, die zich de bevordering van de cultuur tot taak stellen en al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daar bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

het bijeenbrengen van zoveel mogelijk gelden voor het doen van donaties. Deze bestaan uit:

 1. Giften leden Rotaryclub Hulst
 2. Opbrengsten fundraisingprojecten:
  1. Jaarlijkse Reynaert Fietstocht
  2. Jaarlijkse Dijken- en Krekenrally
  3. Jaarlijkse Banketstaven acties
  4. Collectes bij griepprik acties
  5. Diverse acties. In het afgelopen jaar World Press Photo

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Joris Bracke, Penningmeester: Luc van de Voorde

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden van de stichting doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Alle fundraising activiteiten worden uitgevoerd door leden van Rotaryclub Hulst op vrijwillige basis  en ontvangen geen vergoeding.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In het jaar 2018-2019 zijn de volgende fundraising acties gehouden:

 • Griepprik collecte
 • Banketstavenactie
 • Worldpress fundraising
 • Dijken- en Kreken rally fundraising
 • Reynaert fietstocht

In 2018-2019 hebben de volgende goede doelen een bijdrage mogen ontvangen:

 • Rotary Shelterbox project
 • Opbouw school in Dahran, Nepal
 • Truckroll Zeeuws-Vlaanderen
 • Aanschaf DUO fiets De Blaauwe Hoeve
 • Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
 • Rotary Foundation
 • Stichting De Melkkan
 • Stichting Sint Helpt
 • Stichting ICCO
 • Stage Stichting Global Exploration
 • Boomplantproject Zeeuws-Vlaamse Rotaryclubs
 • Stichting Klimmen tegen MS
 • Rotary Youth Leadership Awards (RYLA 2018)

Balans en staat van baten en lasten:

Voor een overzicht, klik op deze volgende link.